REGMAR

MTI säljer 12 procent av aktierna i Zanrec AB för SEK 2 miljoner

MTI Investment meddelar idag att man idag har avyttrat 12 procent av aktierna till Holdingsselskabet Claus Jørgensen II ApS för 190 000 USD, som i och med förvärvet får ett ägande om 25 procent i Zanrec. I samband med denna förändring går även Martin Rex Empacher in MTI Investments Advisory Board. Genom att MTI:s ägande minskas till 49 procent uppnås stora besparingar för MTI, då framtida rapportering förenklas genom att man för Zanrec därmed slipper kravet på konsolidering.

Genom denna transaktion ökar investeraren Claus Jørgensen (grundare av Netcompany Group A/S i Danmark), via sitt Holdingsselskabet Claus Jørgensen II ApS, sitt ägande till 24,93% procent från 12,93 procent. MTI minskar samtidigt sitt innehav från 61 procent till 49 procent. Värderingen är beräknad till bolagets omsättning de senaste 12 månader och är beräknad till cirka 1,6 miljoner USD.

Zanrec är ett privatägt avfallshanteringsföretag som grundades 2009 och har en erfaren ledningsgrupp, strömlinjeformad verksamhet och är redo för framtida expansion. Zanrec kompletterar Zanzibars avfallsinsamling genom att dels samla in mestadels organiskt avfall från Zanzibars hotell, men som också har ett stort fokus på plastinsamling och återvinning. Ett uppskattat inslag från Zanrecs verksamhet är samarbetet med tyska Ozeankind kring konceptet Swop shops, där man idag har 6 sådana uppsamlingsplatser, men där man fortsatt ökar antalet insamlingsstationer för ökad plastinsamling.

Zanrec har en marknadsandel på cirka 20 % av hotellen på Zanzibar, och samlar in in cirka 7 000 ton avfall per år, en ökning med 100 procent jämfört med 2021 - avfall som annars skulle dumpas till sjöss eller i skogen - gör Zanrec en positiv inverkan på miljön, och även skapar många jobb. Med Zanrec som avfallshanteringsleverantör garanteras hotell och turister en ansvarsfull avfallshantering. Genom ett ökat fokus på plastinsamling säkrar Zanrec att stora mängder plast istället återvinns, och målsättningen är att i slutet på året nå 50 ton plast i månaden.

Pontus Engström - VD för MTI Investment SE säger: "Trots en utmanande sektor, har vi växt både omsättning och volymer rejält under 2022. Hade vi dessutom inte stött på korruption i norr under andra kvartalet, hade vi sannolikt haft dubbelt så hög omsättning och samlat in än mer. För att komma till bukt med den typen av problematik, behövs ett ökat kommersiellt och innovativt fokus, och i det arbetet har Claus Jørgensen genom Martin Empacher varit ett starkt stöd, varför vi också idag tar in Martin i MTI:s Advisory team."

Martin Empacher - VD på Yardhouse säger: "Med denna ytterligare investering i Zanrec AB kombinerar vi två av våra huvudsakliga fokusområden på YardHouse Capital Group, Frontier Markets och Sustainable Investment Solutions. Tillsammans med en stark och pålitlig ledningsgrupp och en grupp likasinnade investerare kan vi flytta nålen när det gäller Afrika och att vara en ansvarsfull investerare i att hitta lösningar och strukturer som inte bara kommer att gynna lokalbefolkningen, utan också hela världen - i det här fallet genom att samla in och hantera avfall på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, vilket resulterar i en hållbar väg för alla människor på Zanzibar och i Tanzania."

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För ytterligare information
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
[email protected] 
+46 70 716 55 38

Martin Rex Empacher, CEO; Yardhouse Capital Group
[email protected]
+45 316 407 30

Om Claus Jørgensen
Claus Jørgensen är en av grundarna av Netcompany Group A/S (NETC), ett danskt börsnoterat IT-konsultföretag med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark med ett börsvärde på cirka 18,1 miljarder DKK. Claus Jørgensen stöds i denna transaktion av Yardhouse Capital Group.

Om Yardhouse Capital Group
YardHouse Capital Group har två affärsområden, en kombination av ett globalt fokuserat family office baserat i Danmark (YardHouse Family Office) och en högspecialiserad global byrå (YardHouse Global Partners) fokuserad på tillväxtmarknader, nya tillväxtmarknader och globala hållbara investeringslösningar med partners i Asien, Afrika, Latinamerika, Europa och USA.

Om MTI Investment SE
MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig och aktiv ägare hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-18 kl. 10:00 CET.


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission