MTI Investment SE släpper sin första hållbarhetsrapport som visar dess sociala och miljömässiga påverkan under 2023

MTI Investment SE tillkännager släppet av sin första hållbarhetsrapport, som visar dess sociala och miljömässiga påverkan som uppnåtts av dess portföljbolag i Östafrika. Denna omfattande rapport understryker MTI Investments engagemang för att driva positiv förändring och skapa hållbarhet.

Hållbarhetsrapporten (skriven på engelska) ger en detaljerad inblick i MTI Investments efterlevnad av miljö-, sociala och styrningsprinciper (ESG), i linje med målen för hållbar utveckling (SDG). Fem nyckelteman framgår av rapporten, som visar de betydande bidrag som portföljbolagen har gjort:

Stärka samhällen, utrota fattigdom: MTI Investments investeringar spelar en viktig roll för att bekämpa fattigdom (SDG 1) genom att gå i spetsen för initiativ för att skapa jobb och tillhandahålla viktiga finansiella tjänster till små och medelstora företag. Företag som Zanrec, Shambani Milk, Ecohomes och Mtaji är avgörande för att lyfta samhällen ur fattigdom och främja ekonomisk motståndskraft.

Hållbar industrialisering:  Genom initiativ som avfallshantering, byggprojekt som främjar miljövänlighet och förnybar energi, stimulerar MTI Investments ansträngningar ekonomisk expansion och infrastrukturutveckling, vilket bidrar till hållbar industrialisering (SDG 9).

Främjande av jämställdhet: MTI Investment är dedikerad till att främja jämställdhet (SDG 5) i hela sin portfölj. Initiativ som rörelsekapitalfinansiering för kvinnoledda företag och stöd till kvinnliga entreprenörer bryter ner barriärer och ger kvinnor möjlighet att frodas inom alla sektorer av ekonomin.

Ledande inom klimatåtgärder: Portföljbolagen är i framkant när det gäller klimatåtgärder (SDG 13), genom att driva innovation och motståndskraft genom hållbar foderproduktion, avfallshantering och projekt för förnybar energi.

Banbrytande inom hållbar konsumtion och produktion: MTI Investments exemplifierar sitt åtagande för hållbar konsumtion och produktion (SDG 12) genom innovativa byggpraxis och hållbar mjölkproduktion, vilket inspirerar andra att anta ansvarsfull resursanvändning.

Pontus Engström, VD för MTI Investment SE, sade: "Vi är glada att kunna presentera en översikt över de sociala och miljömässiga effekterna som uppnåtts av våra portföljbolag i Östafrika. Vi riktar vår tacksamhet till Elisabeth Fosseli Olsen, vår praktikant från Universitetet i Oslo, för hennes värdefulla bidrag. Vår portfölj står som ett bra exempel på effektfulla och hållbara investeringar, driver positiv förändring och skapar bestående värde för alla intressenter."

För mer information och tillgång till den kompletta hållbarhetsrapporten, vänligen besök MTI Investment SEs hemsida: www.mti-investment.com/investor-relations

För ytterligare information
Pontus Engström, CEO, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE
MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamma på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med kraftiga konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare. 

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission