MTI Investment ökar sin räntebärande kassagenererande kreditfacilitet till Fintech Africa och Mtaji med 150 000 USD

STOCKHOLM - MTI Investment SE ("MTI" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage en utvidgning av sitt partnerskap med Fintech Africa AB och dess dotterbolag, Mtaji Wetu Finance Tanzania Ltd. MTI har beslutat att utöka sin lånefacilitet med 150 000 USD, vilket innebär att den totala lånefaciliteten nu uppgår till 650 000 USD.

Denna utökade kreditfacilitet, nu på totalt 650 000 USD, består av två komponenter: en till Fintech Africa AB och den andra till Mtaji Wetu Finance Tanzania Ltd, ett dotterbolag till Fintech Africa AB. MTIs nuvarande ägarandel i Fintech Africa AB uppgår till 13,14 procent. Villkoren i avtalet förblir oförändrade, där MTI fortsätter att tjäna cirka 12,5 procents ränta på lånet till Fintech Africa och en fast avkastning på 13,5 procent på lånet till Mtaji Wetu Finance. Återbetalningsplanen för Mtaji förblir oförändrad, där lånet ska återbetalas senast den 30 april 2028, medan den del som tilldelats Fintech Africa löper ut den 30 april 2026.

Sedan starten 2019 av Petter Sandgren, Pontus Engström och Torbjörn Jacobsson, har Fintech Africa AB varit verksamt inom FinTech-sektorn, specifikt i Tanzania. Med sin Microfinance Tier II-licens för icke-insättningstagande förvärvad 2022, har företaget tillhandahållit lösningar för finansiering av små och medelstora företag. Samtidigt har Mtaji Wetu Finance stöttat småföretag i Tanzania och erbjudit tjänster som B2B-kundfakturafinansiering och inköpsorderfinansiering.

Pontus Engström, VD för MTI Investment SE, uttryckte sin tillfredsställelse och sade: "Vi är glada över att fördjupa vårt partnerskap med Fintech Africa och Mtaji. Detta beslut återspeglar vårt förtroende för Mtajis utveckling, vision och tillväxtplaner och visar vårt förtroende för ledningen och teamets expertis och engagemang."

För ytterligare information
Pontus Engström, CEO, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38

Torbjörn Jacobsson, CEO, Fintech Africa AB
[email protected]
+46 70 612 65 76 / +255 756 399 293

Om MTI Investment SE
MTI Investment SE är ett nordiskt investmentbolag, grundat 2014 av ett team med lång erfarenhet av tillväxtmarknader för att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeskapande potential. Bolaget är aktivt på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig och aktiv ägare hjälper MTI Investment sina portföljbolag att växa snabbare och bli mer lönsamma. Bolaget investerar främst i innovativa och skalbara företag som har potential för en betydande positiv påverkan på samhället.

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission