REGMAR

MTI publicerar bokslutskommuniké för 2023

"Jag är optimistisk inför framtiden för MTI Investment. Med ett förnyat fokus på lönsamhet och hållbarhet, i kombination med vårt kompetenta team, är vi redo att dra nytta av den myriad av möjligheter som ligger framför oss."

Pontus Engström, VD MTI Investment

Finansiell översikt koncernen, helåret 2023

 • Intäkterna uppgick till 301 813 euro (1 867 663 euro).
 • EBITDA uppgick till -1 253 090 euro (-1 319 600 euro).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 515 872 euro (-947 772 euro).
 • Totalt eget kapital i slutet av perioden var 1 495 503 euro (2 162 676 euro).
 • Likvida medel uppgick till 706 931 euro (707 083 euro).
 • Nettokassaflödet för perioden var 26 542 euro (-1 444 175 euro).

Finansiell översikt koncernen, H2 2023

 • Intäkterna uppgick till 196 005 euro (835 586 euro).
 • EBITDA uppgick till -639 297 euro (-832 323 euro).
 • Periodens resultat uppgick till -720 733 euro (-332 986 euro).
 • Nettokassaflödet för perioden var -130 794 euro (-232 959 euro).

Viktiga händelser under 2023

 • VD Pontus Engström träffade Zanzibars president, H.E. Dr. Hussein Ali Mwinyi för att diskutera avfallshantering och jobbskapande.
 • MTIs teckningsoptioner TO1 tecknades till cirka 48 procent, vilket tillförde bolaget 1,6 MSEK.
 • MTI Investment SE slutför investeringen av ytterligare 7,92 procent i FinTech Africa AB.
 • MTI investerar i ett företag verksamt inom sortering av riskli - Tanswed Agro Limited.
 • MTI Investment SE ingår ett låneavtal om 1 500 000 USD.
 • MTI Investments dotterbolag Ecohomes får uppdraget att renovera St. Josephs katedral i Dar es Salaam, Tanzania.
 • MTI Investment tillhandahåller en räntebärande kassagenererande kreditfacilitet till Fintech Africa och Mtaji om 0,5 miljoner USD.
 • Manvi Mathur anställdes som Finance and Operations Manager i MTI Investment SE. Hon kommer att arbeta med rapportering, hantering av finansiella och operativa system, administration och interna kontroller.
 • MTI Investment säkrar NOPEF-finansiering för genomförbarhetsstudie om solenergi på Zanzibar.
 • MTI Investment säkrar NOREC-finansiering som möjliggör rekryteringen av fyra lokalt anställda och tre mastersstudenter.
 • MTI Investment genomför en företrädesemission som tillförs bolaget 7,9 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga händelser i H2

 • Noah Amri Mwakanyamale blev utsedd till att ansvara för MTIs verksamhet i Tanzania. Han är ansvarig för affärsutveckling och identifiering av potentiella affärsmöjligheter.
 • MTI Investment SE tillkännager strategiskt partnerskap som syftar till att förverkliga kommersiella solenergiprojekt i Kenya.
 • MTI Investment gjorde en exit från sin investering ZanDreams AB med en mindre vinst.
 • Shambani Milk visade upp sina produkter vid Africa Food Systems Forum (AGRF) 2023 i Dar es Salaam och Selous Marathon 2023.
 • Tanswed Agro upplevde en stor efterfrågan på sin sorteringstjänst för riskli och öppnade ytterligare ett sorteringscenter.
 • VD Pontus Engström träffar Tanzanias finansminister Dr. Mwigulu Nchemba i Stockholm.
 • Grand Finale i Ester-MTI Accelerator såg 10 framgångsrika utlandsfödda kvinnliga entreprenörer accelerera sina företag under MTIs ledning.
 • MTI Investment SE säkrar NOREC-finansiering för ett transformativt entreprenörskapsprojekt i samarbete med Techbridge Invest AS och University of Agder, vilket möjliggör rekryteringen av fyra lokalt anställda och tre masterstudenter.
 • Zanrec deltog i World Clean up Day och samlade in totalt 1,3 ton avfall på 2 timmar i Kendwa.
 • MTI Investment genomför en företrädesemission.

Väsentliga händelser efter H2 2023

 • MTI Investment ökar sin räntebärande kassagenererande kreditfacilitet till Fintech Africa och Mtaji med 150 000 USD, vilket innebär att den totala kreditfaciliteten uppgår till 650 000 USD.
 • MTI Investment öppnade ett nytt nav och co-working space i Nobel Centre i Dar es Salaam, som officiellt invigdes av den svenska ambassadören Charlotta Ozaki Macias.

 

Ladda ner rapporten

MTI bokslutskommuniké 2023

https://www.mti-investment.com/financial-reports/ 

Finansiell kalender

 Kalender för rapporter

 Utgivningsdag

Årsredovisning 2023

Vecka 20 2024

Årsstämma

7 juni 2024

Tyst period börjar

31 juli 2024

H1 rapport 2024

30 augusti 2024

Tyst period börjar

26 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024 (H2)

28 mars 2025

 

Övriga informationsuppdateringar

Utgivningsdag

Portföljuppdatering Q1 2024

17 maj 2024

Portföljuppdatering Q3 2024

20 november 2024

 

Se den finansiella kalendern på MTI Investments hemsida: www.mti-investment.com/financial-calendar/

Denna information är sådan information som MTI Investment SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 08.45 CET.

För ytterligare information
Pontus Engström, CEO, MTI Investment SE
[email protected]
+46 70 716 55 38 

Om MTI Investment SE
MTI verkar i gränslandet mellan riskkapital och impact investing. Målet är att bli ett ledande investmentbolag verksamt på en av de främsta tillväxtmarknaderna i världen, Östafrika. Med ett diversifierat team med rötter i både Norden och Östafrika, har vi skapat en unik position med kapital och kunskap från Norden och ett starkt nätverk och förtroendekapital från lokala entreprenörer i Afrika. Grundat i den nordiska finansindustrin, stöttade av kapitalstarka och erfarna investerare samt stiftelser ägda av industrifamiljer, bidrar MTI Investment med konkurrensfördelar till portföljbolagen, hållbar omställning i regionen samt hög avkastning till våra investerare. 

MTI Investments aktie (MTI) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.mti-investment.com


Om MTI Investment

MTI Investment SE is a Nordic investment and venture building company, founded in 2014 by a team with extensive experience from emerging markets with the aim of investing in East African small and medium-sized enterprises ("SME") with high value-adding potential. The Company is active in the expansive East African market, and by being a long-term and active owner, MTI Investment helps its portfolio companies grow faster and become more profitable. The Company invests primarily in innovative and scalable companies that have the potential for a significant positive impact on society.

Webbplats
www.mti-investment.com

Prenumerera

Få löpande information från MTI Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MTI ISIN-kod SE0017105539 Certified Adviser Mangold Fondkommission