Familjen Ljungbergs klimatinitiativ Longrun Capital gör sin hittills största investering i BuildTech-bolaget Ekolution

Longrun Capital är en av de ledande investerarna i Ekolutions kapitalrunda om totalt 150 mSEK, i syfte att revolutionera marknaden för isolering med ett koldioxidnegativt material. Med Ekolutions hampabaserade isolering kan bygg- och fastighetsbolag minska sitt koldioxidavtryck med över 5%, eftersom isoleringen fungerar som en kolsänka.

- För oss är det viktigt att ligga i framkant i den gröna omställningen. Det gör vi inte bara som kund i vår bygg- och fastighetsverksamhet, utan också genom att finansiera bolag med stor klimatnytta och därigenom säkerställa utbudet av nya innovativa lösningar, konstaterar Johan Ljungberg, VD för Tagehus samt styrelseordförande i Atrium Ljungberg.

Longrun grundades 2021 av Cristina Ljungberg och Johan Frenckner med visionen att skapa maximal klimatnytta per investerad krona. Bolaget har sedan dess gjort fem investeringar, där den senaste investeringen i Ekolution både är den största och den med tydligast fastighetsanknytning. Men Longruns investeringsfokus är bredare än bara byggsektorn och omfattar möjliggörande teknologier inom främst energisektorn och nya material.

- Även om Longrun har ett helhetsperspektiv på klimatkrisen känns det extra spännande att få vara med och möjliggöra kommersialiseringen av en produkt med direkt koppling till familjens övriga verksamhet, säger Cristina Ljungberg, styrelseledamot i Longrun Capital.

Av de teknologier som krävs för att nå net zero 2050 i Europa har bara 25% nått kommersiell fas, men hela 45% är nära att kommersialiseras. Ekolutions kapitalrunda, som är en kombination av privat kapital om 61,5 mSEK och investeringsstöd från Naturvårdsverket (Klimatklivet) på upp till 94,5 mSEK, gör att bolaget kan utveckla en högteknologisk maskinpark. Produktionsanläggningen kommer att förädla cirka 37 000 ton hampa per år och binda imponerande 72 000 ton CO2 eq per år.

- Det är många investerare som rör sig mot mer hållbara investeringar men jag upplever ändå att vi särskiljer oss i klimatanalysen då vi i första hand söker maximal klimatnytta per investerad krona. Vi gör bedömningen att dessa bolag generellt har lägre marknadsrisk och högre potential, vilket även innebär bättre finansiell avkastning, säger Johan Frenckner, VD på Longrun.

- Med Longrun som investerare har vi visat att Ekolution både har potential att skapa betydande klimatnytta och bygga upp en skalbar kommersiell verksamhet", säger Remi Loren, VD på Ekolution.

Johan Frenckner

+46 733 710 209

[email protected]

Longrun Capital grundades 2021 och är ett venture capital-bolag som investerar i bolag med maximal klimatnytta. Vi fokuserar särskilt på möjliggörande teknologier inom energi och avancerade material och ofta relaterat till bygg- och fastighetssektorn.

Om Longrun Capital

Webbplats
www.longruncapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Longrun Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat