FundedByMe förvärvar Laika Consulting

Det svenska crowdfundingbolaget FundedByMe AB förvärvar 100 procent av aktierna i Laika Consulting AB. Efter förvärvet uppgår koncernens investerarnätverk till nära 250 000 medlemmar och blir därmed störst i Norden.

 - Laika är ett synnerligen välskött bolag som vi samarbetat med sedan 2012 och vi har under åren sett att vi har liknande ambitioner, visioner och attityder; nämligen att förbättra och förändra delar av den gamla ineffektiva finansvärlden. I våra bolags tillväxtfaser ser vi förvärvet som ett mycket intressant steg och vi bedömer att konsolideringen kommer att vara fördelaktig och genomförbar samt leda till synergieffekter som kan mätas genom kassaflödet, effektivitet och tillväxt, konstaterar FundedByMes vd och medgrundare Daniel Daboczy.

I samband med förvärvet blir Laikas nuvarande vd Ingmar Rentzhog ordinarie styrelseledamot i FundedByMe och kommer på deltid att fortsätta arbeta med strategiska kundprojekt för FundedByMe och Laika Consulting. Majoriteten av hans tid kommer han att fokusera på klimatförändringarna genom det nyetablerade bolaget "We Don't Have Time" som han är vd samt grundare av.

- Laika Consulting var ett av de första bolagen i Sverige som arbetade med crowdfunding när vi etablerade oss 2004. Jag ser fram emot att följa bolagets utveckling på nära håll. En kombination av Laikas kompetens om noterade bolag, tillsammans med FundedByMe med sin internationella samt digitala närvaro kan skapa nya möjligheter för tillväxt, konstaterar Laikas avgående vd Ingmar Rentzhog.

Ny vd för Laika Consulting är Tobias Berglund som tidigare var vice vd och CFO på bolaget. Tobias Berglund har en bred och djup kunskap om finansmarknaden och har under åren arbetat med strategiska frågor rörande kapitalanskaffningar, finansiell kommunikation och har suttit i Laika Consultings styrelse och ledningsgrupp sedan starten 2004.

- Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och ytterligare stärka vår position inom finansiell kommunikation. Laika kommer att drivas vidare som eget bolag med fortsatt fokus på investerarrelationer och att bistå kapitalförvaltare med effektiv kommunikation, säger Tobias Berglund.

Peter Sundberg utses som ny vice vd för Laika Consulting. Han kommer närmast från FundedByMe där han var verksam som CFO och har en gedigen bakgrund inom den finansiella sektorn. Detta omfattar exempelvis fondförvaltning, transaktioner på obligationsmarknaden och startupbolag.

Förvärvet finansieras genom en kontant del samt emission av nya aktier i FundedByMe AB (publ). Parterna önskar att inte yttra sig avseende köpeskillingen.

Om FundedByMe
FundedByMe är en av få "full-service crowdfunding plattformar" som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 500 miljoner via crowdfunding. Bolaget har mer än 111,000 registrerade investerarmedlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore.

Under 2017 hade FundedByMe en förlust på 5,8 miljoner, jämfört med 10,5 miljoner föregående år, en minskning med cirka 55 procent. Bolagets målsättning är att generera vinst 2018. FundedByMe har även en kraftig tillväxt i antalet framgångsrikt stängda kampanjer för år 2018. I år har bolaget hittills stängt 12 kampanjer jämfört med totalt 33 stycken för år 2017. Bolaget räknar med att omsätta runt 40 miljoner det första gemensamma verksamhetsåret.

2018-04-18

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Berglund, vd Laika Consulting
Tel: 070 513 82 45
E-post: [email protected]
www.laika.se

Daniel Daboczy, koncernchef FundedByMe
Tel: 073 626 99 85
E-post: [email protected]
www.fundedbyme.se

Om Laika Consulting
Sedan starten år 2004 har Laika Consulting AB upplevt en stark tillväxt och såväl 2017 som 2009 utnämndes företaget till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Idag har bolaget runt 150 000 investerare och har fram till idag hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner. Företaget fokuserar på finansiell kommunikation, uppdrag omfattar allt från strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation.


Om Laika

Webbplats
laika.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Laika via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat