Publicering av delårsredovisning 2015

Delårsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har publicerats och finns tillgänglig på Skandionklinikens hemsida www.skandion.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala 2015-10-19

Olof Mattsson
Förbundsdirektör

Om Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har uppdrag att uppföra och svara för driften av en nationell anläggning för avancerad strålbehandling av cancer med protonstrålning. KAS ägs av de sju landstingen med universitetssjukhus. Verksamheten bedrivs under namnet Skandionkliniken. Anläggningen ska vara lika tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort.


Om Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Prenumerera

Få löpande information från Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn KASO-101-O2 ISIN-kod SE0004750305