REG

Kallebäck Property Invest utser Malin Lövemark till ny VD

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

Maarit Nordmark har meddelat styrelsen att hon önskar att avgå från sin VD-tjänst den 31 augusti 2022 för att ta emot en annan position inom näringslivet.

Styrelsen har i dag beslutat att utse civilingenjör Malin Lövemark till ny VD för Kallebäck Property Invest. Malin Lövemark har en gedigen erfarenhet från den svenska fastighetsbranschen sedan 1990-talet och besitter väl de kunskaper och erfarenheter som krävs för att arbeta som VD för Bolaget. Maarit Nordmark kommer att fortsätta som konsult under en övergångsperiod och ge Malin den överlämning som hon behöver för att bolagets verksamhet ska kunna fortsätta som tidigare.

Styrelsens ordförande tackar på styrelsens vägnar avgående VD för väl utfört arbete och gott samarbete.

Stockholm 2022-08-25

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Thorell, styrelsens ordförande
+ 46 763 944 474

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
[email protected]

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: [email protected])


Om Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. 

Webbplats
www.kallebackpropertyinvest.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Kallebäck Property Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAPIAB ISIN-kod SE0005704079 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Malin Lövemark VD [email protected] +46(0)72-855 94 04