Bokslutskommuniké 2014

Rapporten i korthet 

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2014 - 31 december 2014)

- Hyresintäkterna uppgick till 33.417 Tkr för perioden.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 19.654 Tkr vilket motsvarar 2,89 kr per aktie.

- Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -2.426 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -15.018 Tkr.

- Resultat efter skatt uppgick till -1.317 Tkr, motsvarande -0,36 kr per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 december 2013 - 31 december 2014)

- Hyresintäkterna uppgick till 55.622 Tkr för perioden.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 30.198 Tkr vilket motsvarar 8,27 kr per aktie.

- Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 2.574 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -28.702 Tkr.

- Resultat efter skatt uppgick till 775 Tkr, motsvarande 0,21 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

- Näringsfastigheter Kallebäck AB har under året fusionerats med Huleback Fastighets AB.

- Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 10,00 kr per aktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2015-02-27

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36.600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.


Om Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. 

Webbplats
www.kallebackpropertyinvest.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Kallebäck Property Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAPIAB ISIN-kod SE0005704079 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Malin Lövemark VD [email protected] +46(0)72-855 94 04