REGMAR

HL18 Property Portfolio AB ingår avtal med majoritet av innehavare av HL18s seniora säkerställda obligationer

HL18 Property Portfolio AB (publ) ("HL18") meddelar härmed att HL18 har ingått avtal med innehavare representerande ca. 59 % av HL18s seniora säkerställda obligationer (2021/2024 ISIN: SE0017082779) ("HL18 Obligationerna").

I enlighet med tidigare kommunikation har HL18s moderbolag, Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties"), beslutat att temporärt senarelägga räntebetalningen under bland andra Oscar Properties utestående obligationer. I samband med detta har Oscar Properties initierat förhandlingar med sina kreditgivare, vilket enligt villkoren för HL18 Obligationerna utgör en uppsägningsgrund under HL18 Obligationerna.

HL18 meddelar härmed att avtal har ingåtts med innehavare representerande ca. 59 % av HL18 Obligationerna om att inte vidta verkställighetsåtgärder (sk. standstill-avtal) med anledning av uppsägningsgrunden under HL18 Obligationerna.

För frågor, vänligen kontakta

Carl Janglin, verkställande direktör, Oscar Properties Holding AB (publ),
+46 708 39 15 84, [email protected] 

Denna information är sådan som HL18 Property Portfolio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom Carl Janglins försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023 kl. 08:50 CEST.

Om HL18

HL18 är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2021 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.


Om HL18 Property Portfolio

Prenumerera

Få löpande information från HL18 Property Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq Corporate Bond list Kortnamn HL18 001 ISIN-kod SE0017082779