REGMAR

HL18 Property Portfolio AB genomför betalning av ränta under sitt obligationslån

HL18 Property Portfolio AB (publ) ("HL18") meddelar härmed att räntebetalning skett på HL18s seniora säkerställda obligationer (2021/2024 ISIN: SE0017082779) ("HL18 Obligationerna").

HL18 meddelar härmed att den räntebetalning som skulle skett på HL18 Obligationerna måndagen den 8 januari 2024 nu har delbetalats med SEK 9 000 035. Totalt räntebelopp uppgick till SEK 12 429 083 och mellanskillnaden, inklusive dröjsmålsränta, kommer HL18 att betala när likviditetssituationen förbättrats. Räntebetalningen förväntas vara direktregistrerade ägare tillhanda den 26:e januari.

Denna information är sådan som HL18 Property Portfolio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom Carl Janglins försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024 kl. 18:30 CET.

För frågor, vänligen kontakta

Carl Janglin, verkställande direktör, Oscar Properties Holding AB (publ),
+46 708 39 15 84, [email protected] 

Om HL18

HL18 är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2021 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.


Om HL18 Property Portfolio

Prenumerera

Få löpande information från HL18 Property Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq Corporate Bond list Kortnamn HL18 001 ISIN-kod SE0017082779