REG

HL18 Property Portfolio AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Pressmeddelande den 28 April 2023

HL18 Property Portfolio AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

HL18 Property Portfolio AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.hl18propertyportfolio.se

För mer information, vänligen kontakta: Per-Axel Sundström, styrelseledamot och verkställande direktör för bolaget, [email protected]

Denna information är sådan information som HL18 Property Portfolio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 April 2023 kl. 18:15 (CEST)


Om HL18 Property Portfolio

Prenumerera

Få löpande information från HL18 Property Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq Corporate Bond list Kortnamn HL18 001 ISIN-kod SE0017082779