Skandinaviska Glassystem erhåller order om cirka 64 miljoner SEK för fasader till det nya 4-stjärniga konferenshotellet ALSIK i Sønderborg, Danmark

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar härmed att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om cirka 64 miljoner SEK gällande fasader till det nya 4- stjärninga konferenshotellet ALSIK i Sønderborg, Danmark.

Ny order för Skandinaviska Glassystem
Skandinaviska Glassystem har ingått ett kontrakt med totalentreprenören A Enggaard A/S för projektledning och leverans av fasader till ALSIK-projektet i södra Danmark. För Hancap är ordern ännu ett bevis på att Skandinaviska Glassystems höga tekniska kompetens och projektkunskap har stor framgång på marknaden i norden.

Mer information om projektet
Projektet omfattar en komplett fasadentreprenad där Skandinaviska Glassystem konstruerar såväl klimatskalet, bestående av glas och täta isolerade delar, som den avslutande beklädningen av cirka 10 000 m2 delvis perforerade stora böjda aluminiumprofiler som bidrar till byggnadens säregna och vackra karaktär.

Ordern kommer att projekteras under andra halvåret 2016 och montage kommer att starta i början av 2017. Byggnaden är cirka 70 m hög och kommer att omfatta 190 hotellrum, konferensutrymmen samt en spa- och wellnessavdelning med inspiration från Nordic Living.

Halmstad den 12 juli 2016

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Informationen är sådan som Hancap AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 den 12 juli 2016.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har en obligation noterad på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413