Kommuniké från extra bolagsstämma i Hancap

Extra bolagsstämma i Hancap AB ("Hancap" eller "Bolaget") hölls idag, den 27 september 2018, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av ny styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Det beslutades vidare att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med följande belopp:

  • 300 000 kronor till styrelseordföranden; och
  • 150 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter.

Den sammanlagda ersättningen kan därmed komma att uppgå till 750 000 kronor.

Det beslutades även att välja Mark Baljeu, Peter Hermansson, Anna-Carina Helander och Finn Johnsson till nya styrelseledamöter. Beslutades även att välja Finn Johnsson till ny styrelseordförande.

Halmstad den 27 september 2018

För ytterligare information

Peter Kollert, CEO, tel. +46 70 36 79 969, [email protected] 

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413