Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem erhåller order om SEK 81m gällande ett projekt i Oslo

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om SEK 81m för fasader till en miljövänlig kontorsbyggnad i Oslo från Veidekke.

Skandinaviska Glassystem har erhållit kontrakt på ett kontrosbygge med hög miljöprofil som skall vara en central del av den nya utvecklingen av bostäder och kontor vid Skøyen stasjon.

Veidekke är totalentreprenör och Skandinaviska Glassystem skall leverera fasaderna med en yta på cirka 12 000 m2 till projektet uppdelat i en stenbeklädd del samt en curtainwall del. Projektet ligger på en relativt trång tomt så hög grad av prefabrikation kommer att finnas igenom hela produktionen. All installation av sten, vit granit, kommer att utföras i Skandinaviska Glassystems fabrik i Lysekil och modulerna kommer att levereras kompletta till byggplatsen.

Kontraktsvärdet för Skandinaviska Glassystem är på SEK 81m och projektet startar med omgående projektering samt modulproduktion i augusti 2018. Installation av moduler förväntas ske från och med september 2018 till mars 2019.

Mer information om hela projektet finns på www.harbitztorg.no.

Halmstad den 1 mars 2018

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 15:10.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413