Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem erhåller order om NOK 62m från Naturhistoriska Museet i Oslo

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om NOK 62m för ett klimatskal till ett utställningsväxthus från Naturhistoriska Museet i Oslo.

Universitetet i Oslo har haft botaniska samlingar ända sedan 1814 och önskemålet om nya större utställningsväxthus har diskuterarats så långt som 80 år tillbaka. Nu är planerna äntligen konkretiserade, fyra växthus med höga ambitioner gällande utseende och energieffektivitet börjar byggas under 2019. Skandinaviska Glassystem har ingått ett kontrakt med norska Statsbygg med ett värde om cirka NOK 62m för leverans av kompletta klimatskal till växthusen.

Halmstad den 21 april 2017 Hancap

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 10:00.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413