Hancaps dotterbolag Dalkarlarna, Mistral Gruppen och Mistral Energi erhåller flera ordrar om ca SEK 90 mkr avseende fönsterbyten och värmepumpsinstallationer

Hancap AB (publ) ("Hancap") meddelar att dotterbolagen Dalkarlarna, MistralGruppen och Mistral Energi har ingått ett flertal stora kontrakt inom Rot och Energieffektiviseringsmarknaden med ett antal BRF föreningar och Större Fastighetsägare såsom Hembla, Wåhlin Fastigheter och Heimstaden.

Fönsterbyten och värmepumpinstallationer följer väl bolagets konceptutvecklade affärsmodell för en trygg och kvalitetssäkrad renovering. Konceptet är en energiförbättrande åtgärd som bidrar med goda besparingar och en ökad komfort för samtliga boenden. En fastighets ökade värde efter åtgärd bidrar stort till intresset för Hancaps dotterbolag.

Dalkarlarna och Mistralgruppen har en stark orderingång där två tredjedelar av årets planerade volym är i orderböckerna samtidigt som förhandlingar för nya projekt pågår för fullt. Senaste veckan har avtal med HSB Tornberget i Hallunda tecknats på 15,5 Mkr av Mistralgruppen och Dalkarlarna har erhållit order på Fregattvägen, Lidingö om 10 Mkr. Detta är bara några av de avtal som nu är säkrade för produktion under kommande halvår.
Det stora behovet med eftersatta renoveringar i flerbostadsområdena med fönsterbyten som en viktig och snabbt märkbar åtgärd syns tydligt bland förfrågningsunderlagen.
Intresset för värmepumpsinstallationer ökar stadigt och dras till viss del av våra samarbetspartners Wåhlin Fastigheter och Hembla med beställda installationer om ca 25 Mkr under 2019.

Halmstad den 28 februari 2019

För ytterligare information
Peter Isaksson, VD Dalkarlarna & Mistralgruppen, tel. +46 703333332, [email protected]
Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 11,40.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.  


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413