Hancaps CFO avgår och Hancap genomför organisationsutveckling i dotterbolag för stärkt marknadsgenomslag

Hancap AB ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att Rickard Dahl kommer att lämna sin tjänst som CFO den 22 november 2018 för nya utmaningar utanför Hancap. Hancap genomför även samordning av verksamheter i dotterbolag för fasadverksamheten i Skandinaviska Glassystem AB och uterums-/glaspartiverksamheten i Santex System AB.

CFO avgår

Bolagets CFO, Rickard Dahl, avgår som CFO och lämnar Bolaget den 22 november 2018. Rekryteringsprocessen har påbörjats för att anställa en ny CFO.

"Jag vill tacka Rickard för hans insatser för Hancap och samtidigt önska honom lycka till i framtida utmaningar", säger Peter Kollert, VD Hancap.

Organisationsutveckling i dotterbolag

Fasadverksamheten i Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem AB och uterums-/glas-partiverksamheten i Santex System AB förenas under gemensam ledning och organisation. Till ny VD för Skandinaviska Glassystem AB utses Jonathan Engström, tillika fortsatt VD Santex System AB.

Verksamheterna samordnas genom två affärsområden, Fasad respektive Villa, med gemensamma organisationer för projektering, produktion och administration. Integrationen kommer att ske över tid med den omedelbara målsättningen att stärka varumärkena Skandinaviska Glassystem och Santex genom att gemensamt nå det nya marknadssegmentet arkitektritade villor. Samordningen ger även förutsättningar för stärkt produktutveckling med nya lösningar och konstruktioner. Den juridiska strukturen ändras inte i dagsläget.

Hancap koncernens ledningsgrupp utökas med dotterbolagens VD:ar och består därmed utöver CEO, COO, CFO, även av Jonathan Engström, Peter Isaksson samt Torbjörn Nilsson. Koncernens nuvarande divisionsindelning Fasad respektive Konsument kommer på sikt att justeras.

Halmstad den 10 september 2018

För ytterligare information

Peter Kollert, CEO, tel. +46 70 367 99 69, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018 kl. 08:50.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413