Hancap upprepar förtydligande gällande styrelsens förslag till utdelning inför årsstämman 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") upprepar härmed det förtydligande Bolaget gjorde den 25 april 2018 gällande styrelsens förslag till utdelning som presenterades i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman utan föreslår att beslut om utdelning senareläggs till en extra bolagsstämma som avses kallas till inför första utdelningsdag för bolagets preferensaktier av serie A i september 2018. Inför denna extra bolagsstämma avser styrelsen föreslå utdelning på Bolagets preferensaktier av serie A i enlighet med villkoren i bolagsordningen.

För att ytterligare förtydliga så påverkar senareläggandet av beslutet inte den utdelning som är beslutad och planerad i juni 2018 då denna utdelning varit beslutad sedan årsstämman 2017.

Halmstad den 31 maj 2018

För ytterligare information

Rickard Backlund, Styrelseordförande, tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.

Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413