Hancap tillsätter Peter Kollert som ny VD och Koncernchef samt Rickard Dahl som ny CFO för bolaget

Styrelsen i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har utsett Peter Kollert till ny Koncernchef (CEO) för Hancap med tillträde den 1 juni 2018. Han kommer med gedigen industri- och internationell erfarenhet, vilket stärker koncernen inför planerad utveckling och expansion. Rickard Dahl har utsetts till ny CFO för Bolaget och tillträder även den 1 juni 2018.

Uppdragets huvudkomponenter består dels i att säkerställa projektlönsamheten inom dotterbolaget Skandinaviska Glassystem och dels i att genomföra expansionsplanen av fasadverksamheten genom förestående förvärv. Därtill skall konsumentdivisionen vidareutvecklas enligt plan. 

Peter Kollerts tidigare uppdrag inkluderar 11 år som koncernchef för Beijer Tech industrihandelskoncern, CFO G&L Beijer AB (numera Beijer Ref), och tidigare uppdrag inom Syngenta och Novartis koncernerna med placeringar i Frankrike, Schweiz och Nederländerna. Peter kommer senast från ett uppdrag som arbetande styrelseordförande i FMT Aircraft Gate Support Systems, ett projektorienterat bolag med produktion av passagerarbryggor för flygplan och kryssningsfartyg. Utbildningsbakgrunden består i internationell ekonomi vid Lunds universitet samt studier vid Göthe Universitetet i Frankfurt och Strategisk Marknadsföring vid Insead, Fontainebleau.

"Styrelsen är mycket nöjd med att kunna stärka Hancaps koncernledning med den profil och erfarenhet Peter Kollert representerar. Den breda industriella bakgrunden, erfarenheter av förvärv och organisationsutveckling i både svensk och internationell miljö tillsammans med koncernledarskapserfarenheterna motsvarar det vi sökt för nästa steg i utvecklingen av Hancap. Genom Rickard Dahl som tillträdande CFO stärks ledningsgruppen ytterligare", säger Rickard Backlund, styrelsens ordförande. "Jag vill samtidigt tacka Johan Berglund för sin insats som koncernchef och det arbete han utfört för Hancap".

Rickard Dahl har en bred erfarenhet som CFO, ekonomichef och controller inom olika verksamheter och har även haft operativt verksamhetsansvar i rollen som t.f. VD. Rickard har arbetat 15 år inom G&L Beijer koncernen, varav 5 år som CFO för Beijer Tech och har härutöver bl.a. arbetat som business controller inom det projektbaserade entreprenadföretaget One Nordic. Rickard kommer senast från ett uppdrag som interim group controller på Rosti Group som omsätter ca 320 MEUR och har 8 tillverkande bolag i världen. Både Rickard och Peter tillträder med omedelbar verkan, men kommer parallellt att avsluta sina nuvarande uppdrag, Rickard till den 31 augusti och Peter till den 25 juni.

"Jag ser fram emot den utmaning uppdraget innebär i att skapa lönsamhet och stärkt kassaflöde inom fasadverksamheten samt att expandera koncernen och tillvarata de goda synergimöjligheter som finns med det tänkta förvärvet. Hancap koncernen har en mycket intressant mix av byggrelaterade nischprodukter som effektiviserar och moderniserar byggprocesserna, vilket är mycket spännande." säger Peter Kollert.

Halmstad den 1 juni 2018

För ytterligare information
Rickard Backlund, Styrelseordförande, tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 10:00.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413