Hancap tidigarelägger publicering av årsredovisning

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") tidigarelägger publicering av årsredovisning för moderbolaget och koncernen till den 9 juni 2015.

Halmstad den 19 maj 2015

För ytterligare information kontakta:
Johan Berglund, vd tel. +46 (0) 739 50 13 27, [email protected]
 

Om Hancap AB
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dotterbolagen bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancaps obligationer är noterade på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413