Hancap offentliggör planerat förvärv och obligations- samt preferensaktieemission

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") planerar att förvärva det tjeckiska fasadbolaget Sipral AS för cirka 230 MSEK och i samband med det genomföra en obligationsemission om 180 MSEK samt en riktad emission av preferensaktier av serie B om cirka 80 MSEK till säljaren av Sipral.

Sammanfattning 

  • Sipral AS ("Sipral") är ett tjeckiskt aktiebolag som tillverkar och installerar specialanpassade fasadlösningar för större byggprojekt i Europa.
  • Köpeskillingen för samtliga aktier i Sipral uppgår till totalt cirka 230 MSEK och kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom emission av preferensaktier av serie B i Hancap.
  • I samband med förvärvet har Hancap anlitat Beringer Finance AS som finansiell rådgivare för att genomföra en obligationsemission om 180 MSEK under existerande obligationsvillkor för Hancap 10%, 2016/2019. Det existerande obligationslånet har en ram om 650 MSEK varav 470 MSEK har utnyttjats innan den nu planerade obligationsemissionen. Förutom till köpeskillingen kommer obligationsemissionen att användas för transaktionskostnader samt operationell flexibilitet.

Om Sipral
Sipral producerar och levererar specialanpassade fasadlösningar till större byggnadsprojekt inom Europa och har lokalkontor i Storbritannien, Frankrike och Danmark. Sipral har en lång historia och har under bolagets verksamhetsår genomfört ett flertal prestigeprojekt samt haft en kontinuerlig tillväxt.

Transaktionen och finansiering
Förvärvet gäller samtliga aktier i Sipral AS och köpeskillingen uppgår till totalt cirka 230 MSEK, vilken kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom nyemitterade preferensaktier av serie B i Hancap om cirka 80 MSEK. Preferensaktierna av serie B planeras emitteras till en kurs om 50 SEK per aktie vilket skulle innebära att antalet preferensaktier av serie B ökar med cirka 1,6 miljoner aktier. Preferensaktien av serie B är inte listad på någon marknadsplats.

I samband med möten med investerare kommer Hancap att presentera vissa övergripande finansiella nivåer för omsättning och EBITDA för 2017 baserat på nuvarande verksamhet tillsammans med Sipral. Inkluderat både Hancap och Sipral beräknas en omsättning om cirka 1 300 MSEK proforma kunna uppnås för 2017 med en målsättning om EBITDA-marginal om cirka 8-10%.

Halmstad den 1 juni 2017

För ytterligare information Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 13:15.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413