Hancap offentliggör årsredovisning för 2015 och genomför riktad nyemission om 30 MSEK

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2015 samt genomför riktad nyemission till huvudägaren.

Årsredovisningen för 2015
Koncernens omsättning för helåret 2015 uppgick till cirka 425 MSEK med ett rörelseresultat före värdeförändringar och avskrivningar om cirka 24 MSEK. Koncernens totalresultat belastas av en reservation gällande finansiella tillgångar och skulder om netto -103 MSEK.

Nyemission
I enlighet med bemyndigande från årsstämman 2015 har styrelsen för Hancap beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier av serie A om 30 MSEK till Bolagets huvudägare för att stärka det egna kapitalet. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 35 SEK per aktie.

Årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.hancap.se.

Halmstad den 23 juni 2016

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Om Hancap
Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har en obligation noterad på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413