Hancap förvärvar bolag och förstärker organisationen

Tre förvärv

Hancap AB äger sedan tidigare 100% av Santex AB innehållande döttrarna Santex Systems AB samt West Coast Windows AB.

Hancap AB har under december 2014 slutfört förvärven av tre bolag som riktar sin verksamhet mot byggmarknaden för privatpersoner. De förvärvade bolagen är:

- Dalkarlarna i Ornäs AB - Ledande fönsterbytare till bostadsrättsföreningar 
- Seml AB - Innovativa sandwich lösningar som förenklar byggandet 
- Uterumsmästarna i Sverige AB - Erbjuder nyckelfärdiga uterum till slutkonsument

Omsättningsökningen till följd av förvärven förväntas att uppgå till ca 100MSEK och EBITDA- resultatet förväntas öka med 8 MSEK för 2015. En tillkommande finansiering om 25MSEK har upptagits.

- Vi är mycket nöjda med att få in dessa bolag i vår portfölj, säger Rickard Backlund, styrelsens ordförande.

- Förutom de rent resultatmässiga tillskotten så bidrar de även till ett ytterligare diversifierat produktutbud och vi ser klara synergieffekter.

Förstärkt organisation
I samband med förvärven har Hancap AB även förstärkt sin organisation:

- Johan Berglund tillträder som koncernchef (CEO) den 17 mars 2015. 
- Petter Kristiansen har tillträtt som finanschef (CFO) 
- Peter Isaksson har tillträtt tjänsten som operativt ansvarig för samtliga de bolag inom Hancap AB som verkar i privatmarknadssegmentet. 
- Frank Teneberg ersätter Per Helander som styrelseledamot. Frank har även funktionen som tf VD fram till Johan Berglunds tillträde.

Johan Berglund, 1975
Tidigare uppdrag: Chief Procurement Officer (CPO) och Chief Intelligence officer (CIO) för Inwido AB, Senior Vice Precident of Operations på Inwido AB, Affärsområdeschef för Inwido Sverige AB, VD för Hemma Fönster AB.

Utbildning: Master of Science economy and finance, Halmstad Högskola

Petter Kristiansen, 1970
Tidigare uppdrag: Head of Fixed Income hos Carnegie AS, Obligasjonsmegler for Moe Securities, Head of High Yield sales i SEB, Obligasjonsmegler hos Fearnley Fonds.

Utbildning: University of Utah, Bachelor of Science, Finance major

Peter Isaksson, 1963
Tidigare uppdrag: Affärsområdeschef Industri för Inwido Sverige AB, Chef Husfabriker Elitfönster AB, Säljchef Ljungbergs skivmaterial

Frank Teneberg, 1957
Tidigare uppdrag: VD TurnPoint Asset Management AB, VD Scandinavian Brokers AB, Head of Issuer Sales OMX Stockholmsbörsen AB och VD Folkebolagen AB (publ).

Utbildning Civilingenjör Väg och Vatten KTH

Halmstad den 23 januari 2015

Om Hancap AB
Hancap AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som äger företagen inom Santex-gruppen bestående av Santex AB, Santex System AB och Westcoast Windows AB. Santex-gruppen har med Sverige som bas sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. De mest framträdande varumärkena är Westcoast Windows och Santex Uterum. Hancap AB:s obligationer är listade på NASDAQ OMX First North Bond Market. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel: 08-503 01 550.

Bifogade filer

hancap_press_150123.pdf

Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413