Hancap förtydligar styrelsens förslag till vinstdisposition och utdelning

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") förtydligar härmed styrelsens förslag till vinstdisposition. Utdelningen på bolagets preferensaktier av serie A i juni 2018 är beslutad sedan årsstämman 2017 och påverkas inte av styrelsens förslag inför årsstämman 2018. Utdelning från och med september 2018 avses föreslås inför en extra bolagsstämma före september 2018.

Hancap offentliggjorde igår den 24 april 2018 årsredovisningen för 2017 inklusive styrelsens förslag till vinstdisposition. I årsredovisningen nämns att styrelsen inte föreslår att årsstämman beslutar om någon utdelning utan att styrelsen istället avser kalla till en extra bolagsstämma inför första utdelningsdag för Bolagets preferensaktier av serie A i september 2018.

För att förtydliga så påverkar senareläggandet av beslutet inte den utdelning som är beslutad och planerad i juni 2018 då denna utdelning varit beslutad sedan årsstämman 2017.

Även om styrelsen inte har föreslagit någon utdelning inför årsstämman 2018 avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma före utdelningsdagen i september 2018 där man avser att föreslå utdelning på Bolagets preferensaktier av serie A i enlighet med bolagsordningen.

Halmstad den 25 april 2018

För ytterligare information

Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413