Hancap emitterar 125 MSEK under befintliga obligationsvillkor och kallar på obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") emitterar 125 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) under Bolagets existerande obligationsvillkor med en ram om 650 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) samt kallar till förtida inlösen av obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK.

Obligationsemissionen om 125 MSEK, som genomförts med Jool Markets AS som finansiell rådgivare, kommer att användas för att refinansiera viss befintlig kortsiktig finansiering samt Bolagets utestående obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK (ISIN: SE0005455607). Obligationslånet 2013/2018 kommer att lösas in med avstämningsdag den 28 december 2016 samt avnoteras från Nasdaq First North Bond Market omkring den 23 december 2016.

Halmstad den 12 december 2016

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016 kl. 10:30 CET.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har två obligationer noterade på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413