Hancap AB (publ) meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån ankommer måndag 21 januari

Hancap AB (publ) meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån ankommer måndag 21 januari Hancap AB (publ) meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 har betalats från bolaget för distribution till obligationsinnehavarna, till vilka räntelikviden ankommer på måndag 21 januari 2019.

Halmstad den 17 januari 2019

För ytterligare information
Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, [email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: [email protected]

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413