Hancap AB (publ) har utsett Peter Hermansson som ordinarie CFO

Peter Hermansson har lång erfarenhet från olika positioner inom såväl företags- som finansvärlden.

Peter Hermansson som sedan 4 december 2018 varit t f CFO för Hancap har nu utsetts till ordinarie CFO för Hancap-koncernen. För att helt kunna fokusera på det dagliga operativa arbetet och inte parallellt ha fokus på styrelsefrågor avgår Peter Hermansson ur Hancaps styrelse där han har suttit sedan den 27 september 2018.

Peter Hermansson har en bred erfarenhet som CFO, ekonomichef och controller inom olika verksamheter och har under 30 års tid innehaft ett flertal tjänster inom ekonomi- och finanssektorn i främst noterad miljö. Peter kommer närmast från en tjänst som Head of Corporate Structure hos Hoist Finance AB

"Jag välkomnar Peter till Hancapkoncernen och är mycket nöjd med att kunna stärka vår koncernledning med den breda erfarenhet och kompetens han representerar", säger Mark Baljeu, VD Hancap.

Halmstad den 11 januari 2019

För ytterligare information
Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, [email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: [email protected]

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413