Hancap AB arbetar med att säkerställa en förbättrad kapitalstruktur

Hancap AB arbetar med att säkerställa en förbättrad kapitalstruktur Hancap har inlett ett arbete med att stärka bolagets långsiktiga likviditet och kapitalstruktur. Den buffertfinansiering om 50 mkr som planerats beräknas kunna säkerställas i närtid, vilket förväntas säkra bolagets finansiering den närmaste tremånadersperioden. Bolaget har fortsatt huvudägarens förtroende och stöd i de olika lösningar som planeras.

Halmstad den 27 november 2018

För ytterligare information Peter Kollert, CEO tel. +46 70 367 99 69, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 09:25.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413