Halvårsrapport januari - juni 2015

Nettoomsättningen för första halvåret 2015 (första halvåret 2014) uppgick till 182 Mkr (94). EBITDA uppgick till 11 Mkr (0). Per 30 juni 2015 uppgick det egna kapitalet till 285 Mkr (310) vilket motsvarar en soliditet om 38 procent (67).

Kommande informationstillfällen:
Bokslutskommuniké 31 mars 2016

Rapporten bifogas pressmeddelandet och kommer vara tillgänglig på Bolagets hemsida www.hancap.se.

Halmstad den 31 augusti 2015

För ytterligare information kontakta:
Petter Kristiansen, CFO, Tel: +47 4 654 8630, [email protected].

Om Hancap AB
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dessa dotterbolag bildar tillsammans Hancap Consumer. Consumerdivisionens operativa bolag har väl etablerade verksamheter, dels med tillverkning av fönster och uterum, dels självständiga specialiserade försäljnings- och montagebolag. Huvudmarknaderna är i de nordiska länderna, men även export till Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413