Förtydligande gällande beslutade utdelningsdagar

Hancap AB (publ) ("Bolaget") förtydligar härmed aktuella datum avseende utdelning för Bolagets preferensaktier av serie A.

Förtydligande

Med anledning av att Bolaget har fått frågor angående årsstämmans beslut om datum för utdelning på Bolagets preferensaktier av serie A förtydligar härmed Bolaget vilka datum som beslutades. Årsstämman beslutade att utdelning ska ges för preferensaktier av serie A i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen. De aktuella utdelningsdatumen som beslutades är följande.

  • Avstämningsdag den 15 september 2017 med utbetalningsdag den 20 september 2017.
  • Avstämningsdag den 15 december 2017 med utbetalningsdag den 20 december 2017.
  • Avstämningsdag den 15 mars 2018 med utbetalningsdag den 20 mars 2018.
  • Avstämningsdag den 15 juni 2018 med utbetalningsdag den 20 juni 2018.

För ytterligare information gällande de beslut som fattades på årsstämman hänvisas till kallelsen till årsstämman samt kommunikén från årsstämman som finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.hancap.se).

Halmstad den 13 juli 2017

För ytterligare information

Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413