Bolagsuppdatering från Hancap och upprepning av prognos

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") avser att under tredje kvartalet 2016 refinansiera de kortfristiga finansieringslösningar som Bolaget upptagit i samband med förvärv. Med anledning av att detta arbete har initierats offentliggör Hancap en bolagsuppdatering och en upprepning av den tidigare prognosen som offentliggjordes den 11 april 2016. En mer detaljerad bolagspresentation bifogas till detta pressmeddelande som bland annat innehåller uppgifter om hur Hancaps dotterbolag har presterat historiskt avseende nettoförsäljning samt EBITDA-marginal.

Bolagsuppdatering
Sedan årsskiftet har Hancap vuxit kraftigt genom förvärvet av Skandinaviska Glassystem vilket medför cirka en fördubbling av koncernens omfattning sett till omsättning. Sedan förvärvet har arbetet med att centralisera koncernfunktioner och effektivisera koncernen intensifierats för att skapa en god grund för fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom tillkommande strategiska förvärv.

Koncernens totala omsättning uppgick till cirka 910 MSEK proforma för 2015 (inkluderande förvärvet av Skandinaviska Glassystem) med en EBITDA-marginal om cirka 4 procent.

Bifogad bolagspresentation innehåller även en uppdelning av hur dotterbolagen i Hancap-koncernen presterat historiskt avseende nettoomsättning samt EBITDA-marginal.

Prognos för 2016
Som offentliggjordes den 11 april 2016 förväntas Hancap uppnå en omsättning om cirka 1 000 MSEK proforma (d.v.s. med Skandinaviska Glassystem inkluderat) för 2016 med en EBITDA-marginal om cirka 8-10 procent. Hancaps mål är att inom de kommande åren uppnå en EBITDA-marginal om över 10 procent under de kommande åren med en organisk omsättningstillväxt om cirka 5-8 procent årligen.

Mer information om Hancap och den uppdaterade presentationen om Bolaget finns tillgänglig på www.hancap.se.

Halmstad den 28 juni 2016

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Om Hancap
Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har en obligation noterad på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413