Inbjudan till G&W Småbolagsfrukost torsdag den 24 maj

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Tid: Torsdag 24 maj med start kl 08:00

Anmälan sker till https://financialhearings.com/event/11266

Program

08:00 Frukost

08:30 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med sin teknologi- och utvecklingspartner patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid så kallad Point of Care Testning, POCT. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet, via små mobila instrument och möjliggör testning nära patienten som ger snabba provsvar. Försäljningvärdet inom området POCT uppgick 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt. Prolight har under en tioårsperiod vidareutvecklat en i diagnostiksammanhang väletablerad ELISA teknologi, via ett microformat till en POCT metod, och patenterat densamma med godkända patent i Europa och USA. Under utvecklingen fokuserade företaget på hjärtmarkören troponin. The Technology Partnership, ett i internationella sammanhang välkänt högteknologiskt utvecklingsföretag, har utvecklat en ny metod, flex membrane. Mellan sammansvetsade plastskikt i kreditkorts format, har reaktionskammare skapats där olika substanser kan mätas med stor precision, detta är väl anpassat för POCT format. Prolight avser nu att med de två företagens kombinerade expertis och erfarenhet utveckla en ny POCT plattform med hög testprestanda och stor flexibilitet, Micro Flex. Efter framgångsrikt avklarad fas 1 är nu fas 2 i projektet under genomförande. Se vidare www.prolightdiagnostics.se.

09:00 Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.

09:30 ahaWorld

Bolaget grundades i slutet av 2007 och investerar inom internet-baserade spel, med ahaWorld AB som moderbolag i koncernen. Kärninvesteringarna är nätcasinot ahaCasino.com, MoboCasino.com, SwedenCasino.com och ahaBingo.com som levererar den bästa spelunderhållningen på nätet i en unik paketering. ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. Koncernens operatörer drivs av Malta-baserade Aha Limited och dess dotterbolag med licens från Malta Gaming Authority (MGA) och Curaçao eGaming. Aha World AB är noterat på Aktietorget sedan juni 2014. Se www.ahaworld.se.

10:00 Kaffe

10:15 Three Gates

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. Se www.threegates.se.

10:45 Netmore

Netmore Group AB (f.d. north net connect) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem, numera under varumärket Netmore. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. Se www.netmore.se.

11:15 Midsummer

IPO-aktuella Midsummer AB, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. Preliminär första listningsdag av Bolagets aktier är den 21 juni 2018 vid Nasdaq First North. Se www.midsummer.se.

Bästa Hälsningar

G&W FONDKOMMISSION

Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.

Om G&W Fondkommission

Webbplats
www.gwkapital.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från G&W Fondkommission via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat