Inbjudan Småbolagsfrukost 16 mars

Tid: 16 mars kl. 08.15-10.30
Plats: Operaterrassen, Stockholm

Småbolagsfrukosten är ett samarbete mellan Financial Hearings och G&W Fondkomission.

Bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av Jacob Bursell, Finwire.

Program: 
08.15 Frukost
08.30 Powercell Sweden - VD Magnus Henell
09.00 Copperstone Resources - VD Per Storm
09.30 Biolight - VD Jenny Carenco
10.00 SpiffX - VD Tobias Fagerlund

Kort om bolagen:

PowerCell Sweden är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem. PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer. Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har Powercell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin. PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök:www.powercell.se

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 15,1 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

OBS: Copperstone har ett pågående emissionserbjudande med teckningstid fram till och med måndag den 16:e mars. För ytterligare information, vänligen besök: www.copperstone.se.

Biolight är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och minskar därmed behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom rehabilitering av djur. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). För ytterligare information, vänligen besök:www.biolightab.se.

SpiffX kombinerar sitt kunnande inom finans, systemteknik och oddsspel i skapandet av en optionsmarknad och darkpool för sportodds (darkpool = marknadsplats med dolda ordervolymer). Större volymer och minskande marginaler i spelbranschen skapar efterfrågan på professionella verktyg för branschens aktörer. SpiffX kundgrupper är storspelare och spelbolag. Sofistikerade spelare kan nå högre marginaler och större volymer till lägre kostnader. Spelbolag kan via optionsmarknaden och SpiffX applikationer erbjuda snabba konsumentspel med stor hävstång och därigenom öka sin intjäning. Via darkpoolen kan kunder till låga kostnader gå ur oönskade positioner och därmed minska risken i oddsportföljen. SpiffX tillför ett naturligt steg i den gigantiska spelmarknadens utveckling. För ytterligare information, vänligen besök: www.spiffx.com.

Anmälan sker via www.financialhearings.com.

Se även www.gwkapital.se.

Om G&W Fondkommission:
G&W Fondkommission är en registrerad firma till G&W Kapitalförvaltning AB, ett auktoriserat och oberoende värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. G&W bedriver verksamhet inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance. G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning kring frågor rörande bl.a. kapitalanskaffning, emissioner, notering, strukturaffärer och kommunikation till mindre och medelstora företag, såväl etablerade bolag som företag i tidiga skeden. G&W Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär och rådgivande förvaltning med personlig service till utvalda kundsegment. Mer information om G&W Fondkommission, G&W Kapitalförvaltning, G&W Corporate Finance, se www.gwkapital.se.


Om G&W Fondkommission

Webbplats
www.gwkapital.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från G&W Fondkommission via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat