G&W Fondkommission - Ny analys av Minesto AB

G&W Fondkommission har anlitat Analyst Group att göra en analys av Minesto AB, vilken nu offentliggörs på vår hemsida www.gwkapital.se.

G&W har tidigare i höstas bistått Minesto med finansiell rådgivning i samband med den övertecknade emission som gjordes. Totalt uppgick emissionsbeloppet till ca 147 Mkr inför listningen på Nasdaq First North. G&Ws engagemang gjordes mot bakgrunden att Minesto AB har stora möjligheter att på ett konkret sätt bidra till omställningen att reducera till mindre miljöpåverkan och klimatsmart energiframställning. Minesto har en patenterad och unik teknologi som på ett effektivt sätt kan nyttja långsamma vattenströmmar för energiutvinning. Bolagets marknad omfattar ca 600 miljarder euro årligen i slutanvändarledet.

Minesto har påbörjat arbetet med att anlägga den första tidvattenkraftparken utanför kusten i Wales. De första kraftverken installeras i havet under 2017 och parken beräknas vara klar och driftsättas 2019. Minesto har hittills beviljats bidrag och finansiering från EU relaterade källor på omkring motsvarande 150 Mkr.

Analysen i sin helhet finns bifogad.

2015-12-03

Om G&W Fondkommission:
G&W Fondkommission är en registrerad firma till G&W Kapitalförvaltning AB, ett auktoriserat och oberoende värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. G&W bedriver verksamhet inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance. G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning kring frågor rörande bl.a. kapitalanskaffning, emissioner, notering, strukturaffärer och kommunikation till mindre och medelstora företag, såväl etablerade bolag som företag i tidiga skeden. G&W Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär och rådgivande förvaltning med personlig service till utvalda kundsegment. Mer information om G&W Fondkommission, G&W Kapitalförvaltning, G&W Corporate Finance, se www.gwkapital.se.


Om G&W Fondkommission

Webbplats
www.gwkapital.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från G&W Fondkommission via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat