REG

FIREFLY SLUTER AVTAL OM FÖRVÄRV I ITALIEN

Firefly AB har tecknat avtal om att förvärva verksamheten som bedrivits i det italienska bolaget Etea Sicurezza S.l.r. Förvärvet förväntas vara genomfört innan årets slut och köpeskillingen på 210 kEUR betalas kontant.

Etea har drygt 20 års erfarenhet av systemdesign och systemleveranser inom brand och explosionsskydd till framför allt kunder på den italienska marknaden. Köpet är strategiskt och syftar till att snabbt stärka Fireflys position på den italienska marknaden genom Etea's lokala nätverk och kundbas.

Verksamheten kommer att bedrivas i det helägda dotterbolag Firefly Italy S.l.r. och förväntas på kort sikt bidra med en årsomsättning på cirka 20 MSEK. Bolaget kommer att huvudsakligen arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration.

Stockholm den 21 december 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan april 2021 ett helägt dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. Det polska bolaget arbetar med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning och eftermarknadstjänster i Polen, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Kroatien. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold