REG

FIREFLY AB (PUBL) - Ny ledningsgrupp utsedd i Firefly AB

Anders Bergström, VD för Firefly AB, har utsett ny ledningsgrupp. Den nya ledningsgruppen, som omgående inleder sitt arbete, består förutom Anders Bergström av Agneta Thelander (CFO), Henrik Gustafsson (Operations Manager Industriapplikationer), Karla Kvistedal (Director of Product and Strategic Accounts) och Roger Elmberg (Production Manager).

"Denna ledningsgrupp representerar en kombination av erfarenhet, innovation och strategiskt tänkande som kommer att vara viktigt för vår förmåga att driva företaget framåt och uppnå våra långsiktiga mål", säger Anders Bergström, VD för Firefly AB.


Stockholm den 3 juni 2024

FIREFLY AB (publ)

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Kontakt
Anders Bergström, VD
Tel nr 070-229 38 84, [email protected]

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold