REG

FIREFLY AB KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Firefly AB höll årsstämma idag, den 27 april 2021, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 2,10 kr per aktie, totalt 12 602 940 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 48 543 841 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 29 april och utbetalningsdag blir den 4 maj.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. Nyval skedde av styrelseledamoten Anders G Lindberg. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 315 000 kr (300 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 105 000 kr (100 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2022.

Stockholm den 27 april 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, telefon 08 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, telefon 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan april 2021 ett helägt dotterbolag i Polen, Firefly Poland. Det polska bolaget arbetar med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning och eftermarknadstjänster i Polen, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Kroatien. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold