Rättelse: Brocc Bonds 2 AB (publ) publicerar delårsrapport för första halvåret 2019

Brocc Bonds 2 AB (publ) halvårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 har offentliggjorts och finns bifogad och tillgänglig på www.brocc.se/investor-relations/brocc-bonds-2/

Rättelse på pressmeddelandet ''Brocc Bonds 2 AB (publ) publicerar delårsrapport för första halvåret 2019'' den 30 augusti har även uppdaterats med dagens datum. Detta då bilaga saknades.

Stockholm, 02/09/2019 18:00 CEST

För ytterligare information:

Andreas Thim, CEO Brocc Bonds 2 AB (publ)
+46 (0)70 734 78 93
[email protected] 


Om Brocc

Prenumerera

Få löpande information från Brocc via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM ISIN-kod SE0011415207