Brocc Bonds 2 AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Brocc Bonds 2 AB (publ) årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.brocc.se/investor-relations/brocc-bonds-2/

Stockholm, 4/30/19 16.00 CEST

Andreas Thim, CEO Brocc Bonds 2 AB (publ)
+46 (0)70 734 78 93
[email protected]


Om Brocc

Prenumerera

Få löpande information från Brocc via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM ISIN-kod SE0011415207