REG

Årsredovisning 2020

Brocc Bonds 2 AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har idag, fredag 30 april 2021, publicerats på bolagets hemsida www.broccbonds2.se. Årsredovisningen kommer distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av maj 2021. Den kommer även finnas tillgänglig på bolagets kontor.

Stockholm, 30 april 2021

För ytterligare information kontakta:
Andreas Thim, VD
Telefon: 070 734 78 93


Om Brocc

Prenumerera

Få löpande information från Brocc via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM ISIN-kod SE0011415207