Transferator IL A handlas på OTC-listan den 30 november 2020

BQ Broker startar handel i Transferators inlösenaktier. 

Värdepapper Transferator IL A
Bolag Transferator AB
Symbol TRAN-ILA
ISIN SE0015221924
Antal 55.321.721 st
Handelspost  1 st
Marknadsplats BQ Broker
Sista dag för handel 2020-12-11


Det underliggande värdepapperet (TRAN A) handlas på Spotlight Stock Market.

OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som handlas utanför börsens handelssystem. Varje värdepapper handlas genom en bank eller fondkommissionär som är ansluten till beQuoted och står under Finansinspektionens tillsyn. www.beQuoted.com/otc-listan/

Stockholm den 30 november 2020

För ytterligare information:
Thomas Lindgren, beQuoted, 08-692 21 90, [email protected]

Om beQuoted
beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier. Målgrupperna är investerare, aktierådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. Kunderna är banker, informationsdistributörer, samt noterade företag som genom Investor relations vill förbättra servicen till sina investerare. Webbplatsen heter www.beQuoted.com


Om beQuoted

Webbplats
www.bequoted.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från beQuoted via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat