Petrosibir handlas på OTC-listan den 17 februari 2016

BQ Broker startar handel i Petrosibirs aktie. Petrosibir har tidigare varit listad på Nasdaq Stockholm under namnet Shelton Petroleum B.

Värdepapper Petrosibir B
Bolag Petrosibir AB
Symbol PSIB-B
ISIN SE0000514572
Antal 29.011.962 st (plus 761.900 A-aktier som inte är listade)
Handelspost  1.000 st
Marknadsplats BQ Broker


OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som handlas utanför börsens handelssystem. Varje värdepapper handlas genom en bank eller fondkommissionär som är ansluten till beQuoted och står under Finansinspektionens tillsyn. www.beQuoted.com/otc-listan/

Stockholm den 17 februari 2016

För ytterligare information:
Thomas Lindgren, beQuoted, 08-692 21 90, [email protected]

Om beQuoted
beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier. Målgrupperna är investerare, aktierådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. Kunderna är banker, informationsdistributörer, samt noterade företag som genom Investor relations vill förbättra servicen till sina investerare. Webbplatsen heter www.beQuoted.com

Bifogade filer

OTC_agenda_2016-02-15.doc

Om beQuoted

Webbplats
www.bequoted.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från beQuoted via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat