Mahvie Minerals väljer beQuoted i samband med notering på NGM Nordic SME

Noteringsaktuella Mahvie Minerals vände sig till beQuoted för framtagandet av en investerarvänlig webbplats. Nu fortsätter gruvutvecklingsbolaget sin finansiella kommunikation via beQuoteds plattform Arena.
- När alla detaljer måste stämma är beQuoted en pålitlig och trygg partner, säger Mahvie Minerals vd, Per Storm.

Mahvie Minerals behövde en tilltalande och tydlig webbplats inför sin notering. beQuoted fick uppdraget, inte bara för den slutprodukt företaget kunde erbjuda, utan också för den förståelse beQuoted uppvisade för den utmanande process som en notering innebär.
- Vi har arbetat med att få alla bitar på plats sedan i maj. Vid en notering måste alla detaljer stämma. Även i hur vi gestaltar vår webbplats och finansiella kommunikation. I den resa vi har gjort har beQuoted varit en pålitlig och trygg partner, säger Per Storm, vd för Mahvie Minerals, strax efter att företaget noterats på NGM den 18 november.

Noteringsprocess med många bitar

Finansiell rådgivare för noteringsprocessen är Augment Partners som väglett Mahvie Minerals med noteringsansökan, tidigare kapitalanskaffning och framtagande av informationsmemorandum. Augment Partners har hjälpt bolaget ta fram deras investerarpresentation varifrån webbplatsens primära budskap hämtats, vilka sedan har bearbetats av beQuoted för att passa webbformatet.
- Resultatet har återspeglat vår höga ambitionsnivå. beQuoted har varit en lyhörd partner. Det har varit enkelt att samarbeta med en aktör som verkligen förstår vad investerare behöver få veta, säger Daniel Orispää på Augment Partners.

Fokus på verksamheten

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och batterimetaller. I en tid då den gröna omställningen bara kommer att öka efterfrågan på en effektiv men ansvarsfull gruvdrift, är det en marknad som väcker stort intresse hos investerare. För Mahvie Minerals har det därför varit avgörande med en webbplats som snabbt kan hjälpa både nuvarande och framtida aktieägare att göra rätt val - samtidigt som bolaget kan fokusera på sin verksamhet.
- Hos beQuoted fanns redan de rutiner och processer som krävs för den kommunikation som vi behövde. Det handlar inte bara om hur vi vill att marknaden och våra investerare ska uppfatta oss, utan också om de regulatoriska krav som omgärdar all IR-kommunikation för börsnoterade företag. Med beQuoted vet vi att vi uppfyller de kraven, säger Per Storm.

Rätt kanaler

För att fortsatt nå ut i rätt kanaler använder Mahvie Minerals beQuoteds plattform Arena för sin löpande finansiella kommunikation.
- Det underlättar oerhört mycket för distribution av nyheter. Genom Arena får vi tillgång till en upparbetad infrastruktur, vilket gör att vi når ut på ett helt annat sätt än om vi behövt etablera de här kontakterna själva, säger Per Storm.

Besök Mahvie Minerals webbplats här.

Thomas Lindgren
VD
[email protected]
08-692 21 90
services.beQuoted.com

Om Augment Partners
Augment Partners är en oberoende partner-ägd finansiell rådgivare, baserad i Stockholm. Baserat på kompetens, ett välutvecklat nätverk och kundfokus, erbjuder Augment Partners projekthantering, stöd vid transaktioner och ett brett utbud av finansiell rådgivning inom det nordiska SME-segmentet.
www.augment.se

Om beQuoted
beQuoted erbjuder tjänster för börsnoterade bolag, bland annat distribution av nyheter, skötsel av webbplatser och rådgivning inom finansiell kommunikation. Målgruppen är bolag som vill kommunicera med investerare och journalister på ett resultatinriktat och effektivt sätt.
services.bequoted.com

Om beQuoted

Webbplats
www.bequoted.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från beQuoted via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat