Betsson IL A handlas på OTC-listan den 25 maj 2018

Mangold startar handel i Betssons inlösenaktier. 

Värdepapper Betsson IL A
Bolag Betsson AB
Symbol BETS-ILA
ISIN SE0011089226
Antal 16.260.000 st
Handelspost  1 st
Marknadsplats Mangold
Sista dag för handel 2018-06-08


Det underliggande värdepapperet (Betsson B) handlas på Nasdaq Stockholm. 

OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som handlas utanför börsens handelssystem. Varje värdepapper handlas genom en bank eller fondkommissionär som är ansluten till beQuoted och står under Finansinspektionens tillsyn. www.beQuoted.com/otc-listan/

Stockholm den 25 maj 2018

För ytterligare information:
Thomas Lindgren, beQuoted, 08-692 21 90, [email protected]

Om beQuoted
beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier. Målgrupperna är investerare, aktierådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. Kunderna är banker, informationsdistributörer, samt noterade företag som genom Investor relations vill förbättra servicen till sina investerare. Webbplatsen heter www.beQuoted.com


Om beQuoted

Webbplats
www.bequoted.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från beQuoted via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat