REG

Bärgningstjänsten Sverige AB blir en del av Autocirc / Autocirc acquires Bärgningstjänsten Sverige AB

Autocirc förvärvar Bärgningstjänsten Sverige AB. Bolaget har sin bas i Göteborg och är en framstående aktör inom bärgning av både lätta och tunga fordon. Affären innebär en strategiskt viktig förstärkning av Autocircs värdekedja, där specialiserade bolag inom bildelsindustrin samarbetar för att öka återanvändningen av bildelar.

Bärgningstjänsten Sverige har en stark position på sin marknad och etablerade samarbeten med bland andra polisen, räddningstjänsten och flera försäkringsbolag. Deras kompetens inom vägassistans, bärgning samt transport av fordon och maskiner blir en viktig tillgång för Autocirc.

Johan Livered, VD Autocirc, säger:
- Pålitliga transport- och bärgningstjänster är en förutsättning för vår verksamhet. Bärgningstjänsten Sverige kommer att spela en central roll i Autocircs infrastruktur och bidra till att fordon når våra verkstäder och demonteringsanläggningar snabbt och säkert. Vi är väldigt stolta över det här förvärvet och ser fram emot vårt samarbete.

Marcus Gustavsson, VD Bärgningstjänsten Sverige, sammanfattar nyheten så här:
- Det här är ett viktigt och inspirerande steg för oss. Vi ser en mycket stor potential i Autocircs affärsmodell och deras ambition framåt. Våra tjänster blir nu en del av en värdekedja där de får större genomslag och kan göra skillnad för en mer hållbar bildelsindustri.

Bärgningstjänsten Sverige blir Autocircs femte förvärv inom verksamhetsområdet biltransport och bärgning. Affären bidrar till en mer komplett infrastruktur för effektiv återanvändning och återvinning av fordonsdelar, med ett minskat klimatavtryck som följd.
//
Autocirc acquires Bärgningstjänsten Sverige AB. The company is based in Gothenburg and is a prominent player in the towing of both light and heavy vehicles. This is a strategically important strengthening of Autocirc's value chain, where specialised companies in the auto parts industry collaborate to increase the reuse of car parts.
Bärgningstjänsten Sverige has a strong position in its market and established collaborations with, among others, the police, rescue services and several insurance companies. Their expertise in roadside assistance, salvage and transport of vehicles and machines will be an important asset for Autocirc.

Johan Livered, CEO Autocirc, says:
- Reliable transport and recovery services are essential to our business. Bärgningstjänsten Sverige will play a central role in Autocirc's infrastructure and help ensure that vehicles reach our workshops and dismantling facilities quickly and safely. We are very proud of this acquisition and look forward to our co-operation.

Marcus Gustavsson, CEO Bärgningstjänsten Sverige, concludes:
- This is an important and inspiring step for us. We see great potential in Autocirc's business model and their ambition for the future. Our services now become part of a value chain where they have a greater impact and can make a difference for a more sustainable auto parts industry.

Bärgningstjänsten Sverige is Autocirc's fifth acquisition in the business area of car transport and salvage. The deal contributes to a more complete infrastructure for efficient reuse and recycling of vehicle parts, with a reduced climate footprint as a result.

För mer information kontakta/For more information, please contact:
Autocirc AB 
Johan Livered, VD/CEO 
Mobil: +46 727 16 46 66
autocirc.com

Bärgningstjänsten Sverige AB
Marcus Gustavsson, VD/CEO
Mobil: +46 768 89 55 73
www.bargningstjansten.org

Autocirc works for a circular transition in the automotive industry. We ensure that used car parts get back on the road again - or that materials and components can be used in completely different products and contexts. By moving from new production to reuse, remanufacturing, repurpose and recycling of car parts, we are making the second-hand market the first choice. A sustainable choice for a smarter automotive industry and a better alternative, also for the next generation.

Autocirc was founded in 2019 and is growing rapidly. Today, the group consists of close to 60 companies with over 900 employees and operates in Sweden, Norway, Finland, the UK, Poland, Germany and France.


Om Autocirc

Webbplats
autocirc.com/sv
Bransch
Bilar och delar

Prenumerera

Få löpande information från Autocirc via e-post.

Handelsinformation

Marknad Stockholm Nasdaq Bond Market ISIN-kod SE0017885916