REG

Autocirc inleder landsomfattande samarbete med If Skadeförsäkring i Norge / Autocirc starts nationwide cooperation with If Insurance Company in Norway

Autocirc är stolta över att meddela ett nytt och spännande samarbete på den norska marknaden med Nordens största försäkringsbolag If. Samarbetet inleds i oktober 2023 och förväntas skapa betydande fördelar för båda parter på lång sikt. Autocirc blir en av If Skadeförsäkringars största samarbetspartners inom bildemontering samt användning och tillgänglighet av återvunna reservdelar av hög kvalitet i reparationsverksamheten.

- Försäkringsbolagen spelar en viktig roll i omställningen till en cirkulär bildelsindustri. Autocirc är en ledande skapare av cirkularitet inom bilbranschen i de nordiska länderna. Genom att arbeta tillsammans kan vi bli ännu smartare i hur vi använder delarna från kollisionsskadade bilar. Partnerskapet med If Skadeförsäkring är en fantastisk möjlighet för oss att ytterligare stärka vår närvaro i Norge samtidigt som vi verkar för ökat återbruk och återvinning av reservdelar. Vi är mycket glada över att få samarbeta med ett så framstående försäkringsbolag, säger Bjarte Kaldestad, Landschef Autocirc Norge.

Autocirc is proud to announce a new and exciting collaboration in the Norwegian market with the Nordic region's largest insurance company If. The collaboration starts in October 2023 and is expected to create significant benefits for both parties in the long term. Autocirc will be one of If Insurance company's largest partners regarding car dismantling and the use as well as availability of high quality recycled spare parts in the car repair business.

- Insurance companies play an important role in the transition to a circular auto parts industry. Autocirc is a leading creator of circularity in the automotive industry in the Nordic countries. By working together, we can become even smarter in how we use the parts from collision-damaged cars. The partnership with If Insurance is a great opportunity for us to further strengthen our presence in Norway while promoting increased reuse and recycling of spare parts. We are very happy to cooperate with such a prominent insurance company, says Bjarte Kaldestad, Country Manager Autocirc Norway.

För mer information kontakta:
Bjarte Kaldestad, Landschef Autocirc Norge +47 90 77 37 67

For further information please contact:
Bjarte Kaldestad, Country Manager Autocirc Norge +47 90 77 37 67

Autocirc works for a circular transition in the automotive industry. We ensure that used car parts get back on the road again - or that materials and components can be used in completely different products and contexts. By moving from new production to reuse, remanufacturing, repurpose and recycling of car parts, we are making the second-hand market the first choice. A sustainable choice for a smarter automotive industry and a better alternative, also for the next generation.

Autocirc was founded in 2019 and is growing rapidly. Today, the group consists of close to 60 companies with over 900 employees and operates in Sweden, Norway, Finland, the UK, Poland, Germany and France.


Om Autocirc

Webbplats
autocirc.com/sv
Bransch
Bilar och delar

Prenumerera

Få löpande information från Autocirc via e-post.

Handelsinformation

Marknad Stockholm Nasdaq Bond Market ISIN-kod SE0017885916