Valberedning har utsetts i Arctic Gold

Arctic Gold AB (publ) noterat på First North, meddelar att en valberedning har utsetts inför årsstämman 2017. Utsedda är Solveig Staffas, sammankallande, Tord Cederlund, Lars Höckenström samt Catharina Lagerstam, som representerar de mindre aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen baseras på den aktiebok som förelåg den 30 september 2016.

Valberedningen kan kontakas via Solveig Staffas på email adress [email protected] eller mobiltelefon +46 708 44 85 11 eller genom att skicka brev till bolagets postadress Box 2189, 103 15 Stockholm.

2016-11-28

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD:
Tord Cederlund

Arctic Gold AB
+46 73 6200 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovagge-projektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Redeye. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]