Meddelande från extra bolagsstämma i Arctic Gold

Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") har hållit extra bolagsstämma för val av ny revisor onsdagen den 14 december 2016 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

Stämman beslutade att till ny revisor välja revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers PWC med ansvarig revisor, aukt, revisor Sten Håkansson, Stockholm. Arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

14 december 2016

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Bolagets Certified Adviser är Partner Fondkommission AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Gold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 15.00


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]