Kommuniké från extra stämma i Arctic Minerals

Arctic Minerals blir skuldfritt efter ny investering av två större ägare.

Arctic Minerals AB avhöll den 15 juni 2018 extra bolagsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens beslut av den 28 maj 2018 att göra bolaget skuldfritt genom en riktad emission till två av de större aktieägarna Tord Cederlund, via bolaget Novatelligence AB och Longbow Resources Ltd. De båda bolagen investerar vardera 1 MSEK genom kvittning av lån. Därutöver återbetalas 1 MSEK jämte ränta till Novatelligence AB.

Konverteringen sker till en kurs av 0.65 kr, samma kurs som vid nyemissionen i januari 2018. Antalet aktier ökar därmed med 3 076 923 till 66 247 865. Räntan till Novatelligence AB är beräknad efter 6% årlig ränta.

Beslutet på stämman var enhälligt.

18 juni 2018

Arctic Minerals AB

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected] eller

Peter Walker, ordförande
+447911724496
[email protected]

www.arcticminerals.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 9.00.

Bolagets Certified Adviser är Partner Fondkommission AB.

Arctic Minerals AB är verksamt inom områdena prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Norrbotten Exploration AB med inriktning mot prospektering av stora fyndigheter av basmetaller i Finland och Arctic Gold AB, med fokus på utveckling av återupptagen gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]